IndkĂžbsnet i Kaffe Fassett stoffer
Nettet i Kaffe Fassett og Bali stoffer er syet som en 75-års fødselsdagsgave i Japansk foldeteknik. Håndsyet. November 2015