2 puder i Square Dance

Birthe har syet 2 smukke puder i Square Dance mønster til Rosas salg på sommermarked hos Soffi i Dørup, til fordel for cystisk fibrose børn på Skejby. April 2012