Romber af trekanter
Lindholm gruppen har færdigsyet et arvet tæppe, som nu bliver et puttetæppe til et barn på julemærkehjem. Oktober 2014